Zdravotnické středisko Hvozd s.r.o.


Vítejte na webových stránkách Zdravotnického střediska Hvozd s.r.o.

Jedná se o nestátní ambulantní zdravotnické zařízení poskytující zdravotnické služby v oborech praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, gynekologie, COP poradna, rehabilitace, interní ambulance, gynekologická cytologická laboratoř. Zdravotnické středisko Hvozd s.r.o. má uzavřeny Smlouvy o úhradě zdravotní péče se všemi významnými zdravotními pojišťovnami. Ošetřujeme také pacienty občany členských států Evropské unie s úhradou dle platných zákonů EU, pacienti z nečlenských států EU jsou ošetřováni s úhradou dle platných mezinárodních smluv.

klikněte pro větší fotku

Cytologická laboratoř akreditovaná ČIA č.8155

ČSN EN ISO 15 189

Všichni lékaři Zdravotnického střediska Hvozd s.r.o jsou držiteli Osvedčení o specializované způsobilosti lékaře Ministerstva zdravotnictví České republiky.

 

 


design & create
a production 2015