Zdravotnícke stredisko Hvozd s.r.o.


Pracovisko zaisťuje ambulantnú starostlivosť v obore gynekológia a porodníctvo. Je vybavená nadštandartným kolposkopickým prístrojom a UZ prístrojom. Poskytuje starostlivosť ženám zo spádovej oblasti Cvikova a čiastočne aj Novoborska.

Lekár: MUDr. Ján Pitoňák
Zdravotná sestra: Petra Pevná

tel:+420 487 751 436 linka 24
fax:+420 487 751 437
mobil:+420 723 651 803

Ordinačné hodiny:

Cvikov
Út 07:00 hod - 08:00 hod odbery
08:00 hod - 10:00 hod poradňa pre tehotné
10:00 hod - 14:00 hod gynekologie, sono
 
Št 07:00 hod - 08:00 hod odbery
08:00 hod - 14:00 hod gynekologie, sono

Nový Bor

St 07:00 hod - 08:00 hod odbery
08:00 hod - 10:00 hod poradňa pre tehotné
10:00 hod - 17:00 hod gynekologie, sono
 
Pia 07:00 hod - 08:00 hod odbery
08:00 hod - 14:00 hod gynekologie, sonodesign & create
a production 2006