Zdravotnícke stredisko Hvozd s.r.o.


Zdravotnícke stredisko Hvozd s.r.o. má uzatvorené Zmluvy o poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti s týmito zdravotnými poisťovňami:

Všeobecná zdravotní pojištovna ČR
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Zdravotní pojištovna MV ČR
Oborová zdravotní pojištovna
Česká průmyslová zdravotní pojištovna
Zdravotní pojištovna Škoda a.s
Zdravotní pojištovna Metal Alliance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


design & create
a production 2015