Zdravotnícke stredisko Hvozd s.r.o.


Pracovisko zaisťuje bežné gynekologické a sonografické vyšetrenie a screeningové vyšetrenie u ťarchavých žien. Pracuje na prístroji Hitachi 500. Prístroj je vybavený abdominálnou a vaginálnou sondou.

Lekár: MUDr. Ján Pitoňák
Zdravotná sestra: Petra Pevná

tel:+420 487 751 436 linka 24
fax:+420 487 751 437
mobil:+420 723 651 803

Ordinačné hodiny:

Ut 08:00 hod - 14:00 hod
Št 08:00 hod - 14:00 hoddesign & create
a production 2006